Sabina Sakoh

aka TATUMM

Levitation 20

Format: 180 x 150 cm
Material: Oil-Styrofoam-Acryl on Canvas
Year: 2021